Thống kê

Hôm nay: 2156

Hôm qua: 2768
Đang xem : 29
Đang xem toàn hệ thống: 217

Trang nhất

Thông báo Phòng đào tạo

Danh sách sinh viên thi môn cơ sở tuyển chọn tài năng TT ngày 24-04-2015

Danh sách sinh viên thi môn anh văn chuyên ngành 1 ngày 22-04-2015

Danh sách sinh viên thi môn lập trình căn bản ngày 22-04-2015

Danh sách sinh viên thi môn cơ sở dữ liệu ngày 20-04-2015

Danh sách sinh viên thi môn giải phẫu học ngày 23-04-2015

Danh sách sinh viên thi môn lý thuyết hóa dược lý 3 ngày 23-04-2015

Danh sách sinh viên thi môn lý thuyết điều dưỡng ngày 23-04-2015

Danh sách sinh viên thi môn bệnh học nội khoa ngày 18-04-2015

Còn tiếp >>

Khoa Đại Cương:Lịch thi - Danh sách thi.

Danh sách thi môn Toán B, Toán B2, Toán C2, Vật Lý A2, Pháp Luật Đại Cương, Xác Suất Thống kê, Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Luật Kinh Tế, Giáo Dục Pháp Luật thi ngày 20-04-2015

Lịch thi môn Toán B, Toán B2, Toán C2, Vật Lý A2, Pháp Luật Đại Cương, Xác Suất Thống kê, Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Luật Kinh Tế, Giáo Dục Pháp Luật thi ngày 20-04-2015

Lịch dành cho sinh viên HL-TL môn Tin Học Đại Cương thi ngày 21-04-2015

Lịch thi kết thúc môn thực hành sinh học và di truyền, danh sách sinh viên thi ngày 26, 27, 29, 30-03-2015

Lịch thi kết thúc môn lịch sử Viêt Nam cận hiện đại thi ngày 08-04-2015

Lịch thi môn Toán A1, Toán C1 và Cơ Sở Văn Hóa Viêt Nam thi ngày 30-03-2015

Lịch thi kết thúc môn Luật Kinh Tế ngày 21-03-2015

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Giáo dục Pháp Luật thi ngày 21-03-2015

Còn tiếp >>

Tài Liệu Học - Khoa Đại Cương

Bài giảng môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại

Bộ môn Lý luận chính trị >> Thông Báo

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mác-Lênin thi ngày 19-04-2015

Danh sách Sinh Viên đăng ký HL-TL môn Giáo Dục Chính Trị thi ngày 19-04-2015

Lịch ôn và thi Tốt Nghiệp Lý Luận Chính Trị ngày 10, 17-05-2015

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam thi ngày 12-04-2015

Lịch thi kết thúc môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam thi ngày 18-04-2015

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Đường Lối CM Của ĐCS Việt Nam thi ngày 22-03-2015

Danh sách Sinh Viên HL-TL môn Tư tưởng HCM thi ngày 15-03-2015

Lịch thi và điểm giữa kỳ môn Tư Tưởng HCM thi ngày 29-03-2015

Còn tiếp >>

Đề Cương Ôn Thi Lý Luận Chính Trị

Đề cương các môn học và ôn thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị

Trang liên kết

Phòng Quản Lý Đào Tạo - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3503.9064 - Email: phongdaotao@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn